Książki
Okładka książki <em>Wytarty profil rzymskich monet</em>

Józef Maria Ruszar

Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat literacki w twórczości Zbigniewa Herberta

Kraków 2016

Pierwsza w Polsce analiza dzieła literackiego pod kątem za­wartości idei ekonomicznych, pisana z pozycji tzw. „twardej ekonomii”, a nie tzw. „antropologii eko­no­mi­cz­nej”. Autor wykorzystuje wie­dzę ekonomiczną do analizy dzieła literackiego, szanując fakt, że Zbigniew Herbert był magistrem ekonomii.

Czytaj dalej »
Okładka książki <em>Zemsta ręki śmiertelnej</em>

Józef Maria Ruszar, Dorota Siwor (red.)

Zemsta ręki śmiertelnej. Interpretacje wierszy poetów XX wieku

Kraków 2017

Tom zawiera interpretacje utworów poetyckich (z dużą przewagą wierszy Zbigniewa Herberta), a także eseje o charakterze komparatystycznym, ukazujące relacje Herberta z innymi polskimi twórcami XX wieku.

Czytaj dalej »
Okładka książki Szkoda, że Cię tu nie ma

Mieszko Ciesielski, Katarzyna Szewczyk-Haake (red.)

Szkoda, że Cię tu nie ma. Filozofia religii a postsekularyzm jako wyzwanie nowych czasów

Kraków 2018

 

Nurt badań polskiej literatury z perspektywy postsekularnej, choć już okrzepł, wciąż jest atrakcyjny, żywotny, otwarty, umożliwia poszerzanie obszaru badawczego, a także oferuje nowe, skuteczne metody i narzędzia, pozwalające na (dekonstrukcyjną) analizę zarówno zjawisk znanych z tradycji (jak np. polski mesjanizm), jak i najnowszych dokonań literackich.

 

Z recenzji dr. hab. Dariusza Pniewskiego

Czytaj dalej »
Okładka książki Widziałem Go

Ewa Goczał, Józef Maria Ruszar (red.)

Widziałem Go. Literatura wobec doświadczenia religijnego

Kraków 2018

 

Niewątpliwą zaletą omawianego zbioru jest różnorodność punktów widzenia, zarówno tych literackich [...], jak i badawczych: teologicznych czy filozoficznych, ale też literaturoznawczych. Nałożenie na poszczególne twórczości różnych pryzmatów [...] daje przegląd zmagań literatury dwudziestowiecznej z teologiczną niepewnością, ukazując zarazem jej, warunkowaną historycznie, metafizyczną tęsknotę i bogactwo epifanijnego doświadczenia „światłej ciemności”.

 

Z recenzji dr. hab. Radosława Siomy

 

Czytaj dalej »
Filtrowanie