Książki
Okładka książki Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku

Józef Maria Ruszar, Dorota Siwor (red.)

Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Od pierwszej do drugiej wojny światowej

Bielsko-Biała – Kraków 2019

W pierwszym tomie omawiane są przede wszystkim postawy poetów należących do pokoleń urodzonych na przełomie wieków, którzy swój najbardziej twórczy okres przeżyli w II Rzeczpospolitej i uczestniczyli w awangardowych lub klasycyzujących poszukiwaniach zdetronizowanego Boga [...].

Ze wstępu dr. Józefa Marii Ruszara

Czytaj dalej »
Okładka książki Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku

Ewa Goczał, Józef Maria Ruszar, Dorota Siwor (red.)

Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Przełom XX i XXI wieku

Bielsko-Biała – Kraków 2019

W kolejnym, trzecim już tomie [...] badacze podejmują namysł nad literackimi sposobami mówienia o Bogu, jak i o kwestiach – w szerokim sensie – metafizycznych, teologicznych czy związanych z problematyką niewyrażalnego, zwłaszcza w poezji najnowszej.

Z recenzji wydawniczej prof. Michała Januszkiewicza

Czytaj dalej »
Okładka książki Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku

Dorota Siwor, Józef Maria Ruszar (red.)

Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Od pokolenia wojennego do Nowej Fali

Bielsko-Biała – Kraków 2019

Przygotowanie do druku książki naukowej poświęconej „obrazom Boga” w literaturze przełomu XX i XXI wieku w epoce postnietzscheańskiej „śmierci Boga” i w samym środku taylorowskiego „wieku sekularnego” okazało się przedsięwzięciem trafionym, potrzebnym i nader płodnym pod względem poznawczym.

Z recenzji wydawniczej dr. hab., prof. ATH Marka Bernackiego

Czytaj dalej »
Okładka książki Otwieranie głosu

Mateusz Antoniuk

Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta

Kraków 2009

Oparte na rzetelnych poszukiwaniach archiwalnych, gruntownie przemyślane, potwierdzone przez świetną znajomość literatury polskiej, ujawniające prawdziwy talent autora-interpretatora, ustalenia Mateusza Antoniuka są niezwykle ważne i - co podkreślić należy - obowiązujące dla znawców dzieł Herberta.

Wojciech Ligęza

 

Czytaj dalej »
Okładka książki Poczucie tożsamości

Tomasz Tomasik

Poczucie tożsamości. Lektury na marginesach twórczości Zbigniewa Herberta

Kraków 2018

Książka jest bez wątpienia dowodem nie tylko na wnikliwą znajomość twórczości autora Pana Cogito, ale również poświadcza fascynację piszącego. Zaufanie do Autora wzbudza jednak fakt, że świadomość rangi pisarstwa Herberta i osobiste upodobania nie przeszkadzają mu w krytycznym spojrzeniu na przedmiot badań, w czytaniu z dystansem, niekiedy z pewną poznawczą nieufnością.

Z recenzji dr. hab. Radosława Siomy

Czytaj dalej »
Okładka książki Rozmowy z Różewiczem

Jan Polkowski

Rozmowy z Różewiczem

Kraków 2019

Konwersacja jest zasadniczo uprzejma, a nawet pełna podziwu, a przecież dominuje spór – oczywisty, skoro rozmówców dzielą nie tylko epoki, życiowe wybory i poetyka, ale także postawa wobec świata. Różni ich wszystko, a zbliża stosunek do poezji, jako najważniejszej ze sztuk.

Z posłowia dr. Józefa Marii Ruszara

Czytaj dalej »
Okładka książki Sens kobaltu

Joanna Adamowska

Sens kobaltu. Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza spotkania z malarzami

Kraków 2018

Cechą wspólną analizowanych w książce utworów jest to, że stanowią one zapis ważnego doświadczenia - zetknięcia poety z artystyczną indywidualnością, jej niezwykłymi dokonaniami i często powikłaną biografią. Poetycka ewokacja arcydzieł oraz próba rekonstrukcji dramatu człowieka-artysty pozwalają Herbertowi i Różewiczowi zmierzyć się także z własnymi rozterkami twórczymi i egzystencjalnymi.

Czytaj dalej »
Okładka książki Świat piękny i bardzo różny

Józef Maria Ruszar, Dorota Siwor (red.)

Świat piękny i bardzo różny. Szkice o wojażach Pana Cogito

Kraków 2018

Tom, który trafia w ręce czytelników, jest [...] szczególny. Zawiera on teksty literaturoznawców z ośrodków zagranicznych – wywodzących się z odmiennych kręgów kulturowych i obszarów językowych – oraz badaczy polskich od wielu lat mieszkających poza Polską [...].

Michał Januszkiewicz

 

Czytaj dalej »
Okładka książki Szkoda, że Cię tu nie ma

Mieszko Ciesielski, Katarzyna Szewczyk-Haake (red.)

Szkoda, że Cię tu nie ma. Filozofia religii a postsekularyzm jako wyzwanie nowych czasów

Kraków 2018

Nurt badań polskiej literatury z perspektywy postsekularnej [...] wciąż jest atrakcyjny, żywotny, otwarty, umożliwia poszerzanie obszaru badawczego, a także oferuje nowe, skuteczne metody i narzędzia, pozwalające na (dekonstrukcyjną) analizę zarówno zjawisk znanych z tradycji [...], jak i najnowszych dokonań literackich.

Dr hab. Dariusz Pniewski

Czytaj dalej »
Okładka książki U źródeł nowoczesnego myślenia o religii

Jan Andrzej Kłoczowski

U źródeł nowoczesnego myślenia o religii. Szkice z filozofii religii dla humanistów (cz. II)

Kraków 2018

Podczas uważnego czytania odsłania się ciekawa struktura rzeczowa tej książki. Dwie części budują dwa typy narracji - jeden przedstawia rozwój koncepcji filozofii religii, a drugi - pogłębiający się opis doświadczeń i pojęć dotyczących duchowości. Obie narracje nakładają się na siebie, pokazując bogactwo źródeł współczesnej filozofii religii.

Dr Adam Workowski

Czytaj dalej »
Filtrowanie