Książki
Okładka książki <em>Bez rutyny</em>

Wojciech Ligęza

Bez rutyny. O poezji Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta

Kraków 2016

Jest to książka, w której dwie – różne przecież wielkości –  stoją tak blisko siebie, że odbiorca powinien zauważyć, co tych dwoje „poetów złotego środka” łączy. 

Czytaj dalej »
Okładka książki <em>Drogi i bezdroża</em>

Jan Andrzej Kłoczowski

Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla humanistów

Kraków 2017

Na książkę składają się artykuły publikowane na łamach różnych pism naukowych lub w monografiach w latach 1970–2014, podejmujące różnorodne kwestie związane z filozoficzną refleksją nad religią.

Czytaj dalej »
Okładka książki <em>Gdy Bóg się waha</em>

Jan Polkowski

Gdy Bóg się waha. Poezje 1977–2017

Kraków 2017

Aforyzmy cierpienia, palimpsesty zagłady. Fragmenty poezji, która – ufam głęboko – „nie przeminie, kiedy przeminą jej czasy”.

Jan Błoński, Język właściwie użyty. O poezji Jana Polkowskiego

Czytaj dalej »
Okładka książki <em>Krzesło i zmięta serweta</em>

Radosław Sioma

Krzesło i zmięta serweta. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta

Kraków 2017

Książka jest dowodem na nieustającą fascynację poezją Zbigniewa Herberta. Najsłynniejsze wiersze autora Dlaczego klasycy żyją w ustawicznej lekturze, związanej z rozpoznaniem nowych kontekstów historycznoliterackich i filozoficznych.

Czytaj dalej »
Okładka książki <em>Liryka i fenomenologia</em>

Józef Maria Ruszar, Dorota Siwor (red.)

Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej

Kraków 2016

Niniejszy zbiór szkiców został przedyskutowany podczas corocznych Warsztatów Herbertowskich, które w 2015 roku zostały zatytułowane Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej, ale nie ograniczały się do problematyki obecnej w wierszach tych dwóch poetów.

Czytaj dalej »
Okładka książki <em>Nie powinien przysyłać syna</em>

Józef Maria Ruszar (red.)

Nie powinien przysyłać syna. Etyczne i metafizyczne aspekty twórczości Zbigniewa Herberta

Kraków 2018

Nie można mówić o Niepojętym (termin Zbigniewa Herberta), nie mówiąc o człowieku, o jego odpowiedzialności, solidarności z innymi, empatii, aksjologicznej ważności słowa, tożsamości i pamięci. Wszystkie te aspekty twórczości autora Pana Cogito znalazły swoją interpretację w analizach poszczególnych wierszy.

Józef Maria Ruszar

 

Czytaj dalej »
Okładka książki <em>Niepewna jasność tekstu</em>

Józef Maria Ruszar (red.)

Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta 1998–2008

Kraków 2009

Książka składa się z czterech części. Pierwsza obejmuje interpretacje pojedynczych wierszy Herberta, druga daje wgląd w recepcję jego twórczości oraz uwikłania intertekstualne, trzecia porusza zagadnienia sacrum i piękna, czwarta wreszcie przypomina, że Herbert to nie tylko wybitny poeta, ale także sprawny dramatopisarz.

Czytaj dalej »
Okładka książki <em>Otwieranie głosu</em>

Mateusz Antoniuk

Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta

Kraków 2009

Oparte na rzetelnych poszukiwaniach archiwalnych, gruntownie przemyślane, potwierdzone przez świetną znajomość literatury polskiej, ujawniające prawdziwy talent autora-interpretatora, ustalenia Mateusza Antoniuka są niezwykle ważne i - co podkreślić należy - obowiązujące dla znawców dzieł Herberta.

Wojciech Ligęza

 

Czytaj dalej »
Okładka książki <em>Świat piękny i bardzo różny</em>

Józef Maria Ruszar, Dorota Siwor (red.)

Świat piękny i bardzo różny. Szkice o wojażach Pana Cogito

Kraków 2018

Tom, który trafia w ręce czytelników, jest [...] szczególny. Zawiera on teksty literaturoznawców z ośrodków zagranicznych – wywodzących się z odmiennych kręgów kulturowych i obszarów językowych – oraz badaczy polskich od wielu lat mieszkających poza Polską – na przykład we Francji, w Hiszpanii, Holandii czy nawet w Brazylii.

Michał Januszkiewicz

 

Czytaj dalej »
Okładka książki <em>W mojej epoce już wymieram</em>

Józef Maria Ruszar, Izabela Piskorska-Dobrzeniecka (red.)

W mojej epoce już wymieram. Antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego (1979–2017)

Kraków 2017

Książka ta, przypominając część dotychczasowych komentarzy i oferując nowe, uzupełnia poważną lukę i może służyć jako swoiste kompendium, zawierające recenzje, szkice oraz rozprawy naukowe, w tym teksty interpretacyjne.

Czytaj dalej »
Filtrowanie