Książki
Okładka książki Bez rutyny

Wojciech Ligęza

Bez rutyny. O poezji Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta

Kraków 2016

Jest to książka, w której dwie – różne przecież wielkości –  stoją tak blisko siebie, że odbiorca powinien zauważyć, co tych dwoje „poetów złotego środka” łączy. 

Czytaj dalej »
Okładka książki Być i rozumieć

Michał Januszkiewicz

Być i rozumieć. Rozprawy i szkice z humanistyki hermeneutycznej

Kraków 2017

Lekturę [...] polecam wszystkim, którzy nie tylko chcą się czegoś dowiedzieć o powikłanych dziejach współczesnego literaturoznawstwa czy humanistyki jako takiej, lecz pragną również kontaktu z myślą, która nie tylko nie pozostaje obojętna na losy kultury zachodniej, ale także z troską pochyla się nad egzystencją ludzką.

Prof. dr hab. Andrzej Szahaj

Czytaj dalej »
Okładka książki Drogi i bezdroża

Jan Andrzej Kłoczowski

Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla humanistów

Kraków 2017

Na książkę składają się artykuły publikowane na łamach różnych pism naukowych lub w monografiach w latach 1970–2014, podejmujące różnorodne kwestie związane z filozoficzną refleksją nad religią.

Czytaj dalej »
Okładka książki Gdy Bóg się waha

Jan Polkowski

Gdy Bóg się waha. Poezje 1977–2017

Kraków 2017

Aforyzmy cierpienia, palimpsesty zagłady. Fragmenty poezji, która – ufam głęboko – „nie przeminie, kiedy przeminą jej czasy”.

Jan Błoński, Język właściwie użyty. O poezji Jana Polkowskiego

Czytaj dalej »
Okładka książki Kolce Grünewalda

Katarzyna Szewczyk-Haake

Kolce Grünewalda. Nie tylko o ekfrazach

Kraków 2018

Autorka bardzo dobrze czyta wiersze. Instrumentarium badawcze jest  bogate i instruktywne. Każdy sąd ma swój przypis, znajomość rzeczy sąsiaduje z czytelniczym zachwytem. Interpretatorkę interesuje wiersz an sich, rzecz sama w sobie, byt niepodległy, cudowne stworzenie wysłowienia.

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Mariana Kisiela

 

Czytaj dalej »
Okładka książki Krzesło i zmięta serweta

Radosław Sioma

Krzesło i zmięta serweta. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta

Kraków 2017

Książka jest dowodem na nieustającą fascynację poezją Zbigniewa Herberta. Najsłynniejsze wiersze autora Dlaczego klasycy żyją w ustawicznej lekturze, związanej z rozpoznaniem nowych kontekstów historycznoliterackich i filozoficznych.

Czytaj dalej »
Okładka książki Liryka i fenomenologia

Józef Maria Ruszar, Dorota Siwor (red.)

Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej

Kraków 2016

Niniejszy zbiór szkiców został przedyskutowany podczas corocznych Warsztatów Herbertowskich, które w 2015 roku zostały zatytułowane Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej, ale nie ograniczały się do problematyki obecnej w wierszach tych dwóch poetów.

Czytaj dalej »
Okładka książki Mane, tekel, fares

Józef Maria Ruszar

Mane, tekel, fares. Obrazy Boga w twórczości Tadeusza Różewicza

Bielsko-Biała – Kraków 2019

Józef Maria Ruszar wybrał dla swojej książki tytuł naznaczony wielopiętrową symboliką. Któż to liczy, waży i dzieli (rozdziela)? Bóg czy poeta? W swoim czasie czy w czasie kultury? Ale ważniejszy jest w tej monografii podtytuł. Obrazy Boga w twórczości Tadeusza Różewicza – to bardzo odważne wyzwanie. Jak tego Boga szukać, jak o niego pytać?

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Mariana Kisiela

Czytaj dalej »
Okładka książki Nie powinien przysyłać syna

Józef Maria Ruszar (red.)

Nie powinien przysyłać syna. Etyczne i metafizyczne aspekty twórczości Zbigniewa Herberta

Kraków 2018

Nie można mówić o Niepojętym (termin Zbigniewa Herberta), nie mówiąc o człowieku, o jego odpowiedzialności, solidarności z innymi, empatii, aksjologicznej ważności słowa, tożsamości i pamięci. Wszystkie te aspekty twórczości autora Pana Cogito znalazły swoją interpretację w analizach poszczególnych wierszy.

Józef Maria Ruszar

 

Czytaj dalej »
Okładka książki Niepewna jasność tekstu

Józef Maria Ruszar (red.)

Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta 1998–2008

Kraków 2009

Książka składa się z czterech części. Pierwsza obejmuje interpretacje pojedynczych wierszy Herberta, druga daje wgląd w recepcję jego twórczości oraz uwikłania intertekstualne, trzecia porusza zagadnienia sacrum i piękna, czwarta wreszcie przypomina, że Herbert to nie tylko wybitny poeta, ale także sprawny dramatopisarz.

Czytaj dalej »
Filtrowanie