Książki
Okładka książki W mojej epoce już wymieram

Józef Maria Ruszar, Izabela Piskorska-Dobrzeniecka (red.)

W mojej epoce już wymieram. Antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego (1979–2017)

Kraków 2017

Książka ta, przypominając część dotychczasowych komentarzy i oferując nowe, uzupełnia poważną lukę i może służyć jako swoiste kompendium, zawierające recenzje, szkice oraz rozprawy naukowe, w tym teksty interpretacyjne.

Czytaj dalej »
Okładka książki Widziałem Go

Ewa Goczał, Józef Maria Ruszar (red.)

Widziałem Go. Literatura wobec doświadczenia religijnego

Kraków 2018

Niewątpliwą zaletą omawianego zbioru jest różnorodność punktów widzenia [...]. Nałożenie na poszczególne twórczości różnych pryzmatów [...] daje przegląd zmagań literatury dwudziestowiecznej z teologiczną niepewnością, ukazując zarazem jej, warunkowaną historycznie, metafizyczną tęsknotę i bogactwo epifanijnego doświadczenia „światłej ciemności”.

Dr hab. Radosław Sioma

 

Czytaj dalej »
Okładka książki Wytarty profil rzymskich monet

Józef Maria Ruszar

Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat literacki w twórczości Zbigniewa Herberta

Kraków 2016

Pierwsza w Polsce analiza dzieła literackiego pod kątem za­wartości idei ekonomicznych, pisana z pozycji tzw. „twardej ekonomii”, a nie tzw. „antropologii eko­no­mi­cz­nej”. Autor wykorzystuje wie­dzę ekonomiczną do analizy dzieła literackiego, szanując fakt, że Zbigniew Herbert był magistrem ekonomii.

Czytaj dalej »
Okładka książki Zemsta ręki śmiertelnej

Józef Maria Ruszar, Dorota Siwor (red.)

Zemsta ręki śmiertelnej. Interpretacje wierszy poetów XX wieku

Kraków 2017

Tom zawiera interpretacje utworów poetyckich (z dużą przewagą wierszy Zbigniewa Herberta), a także eseje o charakterze komparatystycznym, ukazujące relacje Herberta z innymi polskimi twórcami XX wieku.

Czytaj dalej »
Filtrowanie