27 V 2018 | Paweł Panas – „Szept bezbronnego człowieczeństwa”. Gustaw Herling-Grudziński o Bogu i człowieku we współczesnym świecie | wideo

 

 

dr Paweł Panas / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / „Szept bezbronnego człowieczeństwa. Gustaw Herling-Grudziński o Bogu i człowieku we współczesnym świecie.

 

Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku

24 – 27 maja 2018, Kraków – Wieliczka

Thumbnail

 

Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Interdyscyplinarny projekt literaturoznawczy mający służyć humanistycznej refleksji, która dotyczy odniesień metafizycznych i poszukiwania transcendencji w literaturze”, numer rejestracyjny 11 H 13 0472 82; miejsce realizacji: Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

Kierownik: dr Józef Maria Ruszar.

 

 

Thumbnail

 

 

 

Dodano

27.05.2018 10:10:10

Kategoria
  • Obrazy Boga