27 V 2018 | Katarzyna Szewczyk-Haake – „Unikać słowa Bóg”. Józefa Wittlina mówienie i milczenie o Bogu | wideo

 

dr Katarzyna Szewczyk-Haake (UAM  w Poznaniu) - „Unikać słowa Bóg. Józefa Wittlina mówienie i milczenie o Bogu

Referat poświęcony jest pewnym aspektom wyobraźni religijnej Józefa Wittlina. Tytułowa fraza "mówienia i milczenia o Bogu" zapożyczona została od księdza Tomasza Halika i dobrze oddaje właściwą Wittlinowskiemu obrazowi Boga dialektykę - której odpowiadają też wahania pomiędzy rozważaniami nad niezawinionym cierpieniem a Boską mocą.

 

Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku

24 – 27 maja 2018, Kraków – Wieliczka

Thumbnail

 

Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Interdyscyplinarny projekt literaturoznawczy mający służyć humanistycznej refleksji, która dotyczy odniesień metafizycznych i poszukiwania transcendencji w literaturze”, numer rejestracyjny 11 H 13 0472 82; miejsce realizacji: Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

Kierownik: dr Józef Maria Ruszar.

 

 

Thumbnail

 

 

 

 

Dodano

27.05.2018 15:19:35

Kategoria
  • Obrazy Boga