26 V 2018 | Maciej Woźniak - W obliczu rzeczy ostatecznych. Gdzie jest Bóg w Truposzu Krzysztofa Kuczkowskiego i Truposzu Jima Jarmuscha | wideo

 

Mgr Maciej Woźniak / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / W obliczu rzeczy ostatecznych. Gdzie jest Bóg w Truposzu Krzysztofa Kuczkowskiego i Truposzu Jima Jarmuscha

Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku

24 – 27 maja 2018, Kraków – Wieliczka

Thumbnail

 

Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Interdyscyplinarny projekt literaturoznawczy mający służyć humanistycznej refleksji, która dotyczy odniesień metafizycznych i poszukiwania transcendencji w literaturze”, numer rejestracyjny 11 H 13 0472 82; miejsce realizacji: Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

Kierownik: dr Józef Maria Ruszar.

 

 

Thumbnail

 

 

Dodano

26.05.2018 12:10:10

Kategoria
  • Obrazy Boga