23 IX 2018 | Małgorzata Mikołajczak – "Zrobili cię na szaro" (Tadeusz Różewicz, Jest taki pomnik ) | wideo

 

 

prof. Małgorzata Mikołajczak (Uniwersytet Zielonogórski) – "Zrobili cię na szaro" (Tadeusz Różewicz, Jest taki pomnik)

​Referat stanowi reinterpretacja wiersza Tadeusza Różewicza, Jest taki pomnik. Autorka odwołuje się do wcześniejszych opracowań utworu, prezentuje również i omawia pomnik papieża Jana XXIII, do którego odnosi się poeta.

 

XV Warsztaty Herbertowskie 

I Międzynarodowy Kongres Współczesnej Literatury Polskiej

Warszawa – Kraków – Zakopane 2018

Thumbnail

Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Interdyscyplinarny projekt literaturoznawczy mający służyć humanistycznej refleksji, która dotyczy odniesień metafizycznych i poszukiwania transcendencji w literaturze”, numer rejestracyjny 11 H 13 0472 82; miejsce realizacji: Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.
 
Kierownik: dr Józef Maria Ruszar.

 

 

Dodano

23.09.2018 20:08:58

Kategoria
  • Warsztaty Herbertowskie 2018
  • Obrazy Boga