10 XI 2017 | Mirosław Dzień | Zagubiony fragment, czyli o marności słów i ociągającej się jutrzni | wideo

Thumbnail

 

Dr hab. prof. ATH Mirosław Dzień (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), "Zagubiony fragment, czyli o marności słów i ociągającej się jutrzni"

Autor interpretuje mało znany utwór Zbigniewa Herberta – Zagubiony fragment. Mowa w nim o fragmencie Ewangelii, w którym uczniowie decydują się na rozmowę z Mistrzem o istocie Jego misji. W utworze pełnym symbolicznych odniesień do filozofii i teologii autor referatu dostrzega wyraz pesymizmu poety i braku wiary w zbawcze dzieło Jezusa z Nazaretu.


 

XIV Warsztaty Herbertowskie

Międzynarodowa Konferencja Literaturoznawcza

 

Herbert po dwudziestu latach

Nowe interpretacje twórczości

 

Akademia Ignatianum – Instytut Myśli Józefa Tischnera

Kraków, 9–12 listopada 2017

 

Thumbnail

 

Dodano

10.11.2017 18:21:49

Kategoria
  • Warsztaty Herbertowskie 2017
  • Obrazy Boga