9 XI 2017 | Anna Spiechowicz | Czy naprawdę nie powinien przysyłać syna? | wideo

Thumbnail

 

Mgr Anna Spiechowicz (Uniwersytet Jagielloński), Czy naprawdę nie powinien przysyłać syna? („Rozmyślania Pana Cogito o odkupieniu”)

Motywem przewodnim rozważań jest obraz zbawienia wyłaniający się z utworu Zbigniewa Herberta. Autorka uwzględnia napięcia między podmiotem mówiącym a autorem zewnętrznym i zwraca uwagę na wykreowany w wierszu obraz Chrystusa i Boga-Ojca. Stawia sobie również za cel deszyfrację ironii, obecnej w omawianym utworze, a także odpowiada na pytanie zawarte w tytule artykułu. Istotna jest dla niej kategoria „bliskiego Boga”, ponadto analizuje wiersz Herberta w kontekście Tenebrae Paula Celana.


 

XIV Warsztaty Herbertowskie

Międzynarodowa Konferencja Literaturoznawcza

 

Herbert po dwudziestu latach

Nowe interpretacje twórczości

 

Akademia Ignatianum – Instytut Myśli Józefa Tischnera

Kraków, 9–12 listopada 2017

 

Thumbnail

 

 

Dodano

09.11.2017 17:34:53

Kategoria
  • Warsztaty Herbertowskie 2017
  • Obrazy Boga