9 XI 2017 | Anna Hajduk | O eschatologicznym wymiarze wiersza „Pan od przyrody” | wideo

 

Thumbnail

 

Mgr Anna Hajduk (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), O eschatologicznym wymiarze wiersza „Pan od przyrody”

 

W referacie poddany analizie i interpretacji zostaje jeden z utworów Zbigniewa Herberta – wiersz Pan od przyrody, pochodzący z tomu Hermes, pies i gwiazda (1957). Autorka podejmuje próbę odczytania Herbertowskiego tekstu, proponując nowe, odmienne ujęcie zasadniczego problemu: przeniesienie głównego akcentu z charakterystyki tytułowego „pana od przyrody” – jego zalet i wychowawczych osiągnięć – na diagnozę eschatologicznego wymiaru wiersza, na wyobrażenie pośmiertnych losów człowieka oraz wizji zaświatów zaprezentowanej przez podmiot liryczny.

 


 

XIV Warsztaty Herbertowskie

Międzynarodowa Konferencja Literaturoznawcza

 

Herbert po dwudziestu latach

Nowe interpretacje twórczości

 

Akademia Ignatianum – Instytut Myśli Józefa Tischnera

Kraków, 9–12 listopada 2017

 

Thumbnail
Dodano

09.11.2017 18:05:28

Kategoria
  • Warsztaty Herbertowskie 2017
  • Obrazy Boga