12 XI 2017 | Joanna Adamowska | Nikifor Herberta | wideo

Dr Joanna Adamowska (Uniwersytet Wrocławski), Nikifor Herberta

Autorka analizuje teksty Zbigniewa Herberta poświęcone postaci malarza Epifaniusza Drowniaka, zwanego Nikiforem Krynickim. Zaprezentowane w referacie odczytania ukazują Herbertowską interpretację twórczości malarza. Autorka omawia refleksje poety na temat możliwych sposobów opisywania dzieł sztuki zainspirowane lekturą opracowań dotyczących malarstwa Nikifora oraz przywoływane przez Herberta w jego rozważaniach konteksty literackie i historyczne.


 

XIV Warsztaty Herbertowskie

Międzynarodowa Konferencja Literaturoznawcza

 

Herbert po dwudziestu latach

Nowe interpretacje twórczości

 

Akademia Ignatianum – Instytut Myśli Józefa Tischnera

Kraków, 9–12 listopada 2017

 

Thumbnail
Dodano

12.11.2017 03:56:44

Kategoria
  • Warsztaty Herbertowskie 2017