Wykłady

1 X 2016 | Seminarium (wykład prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP)

Fotorelacja z pierwszego spotkania w ramach grantu "Obrazy Boga".

Inauguracyjny wykład wygłosił ojciec profesor Jan Andrzej Kłoczowski.

Przeglądaj »

11 III 2017 | Seminarium (wykład dr. Andrzeja Gielarowskiego, wykład dr. Józefa Marii Ruszara)

Fotorelacja z seminarium, które odbyło się 11 marca 2017 roku w Instytucie Myśli Józefa Tischnera.

Wykłady wygłosili: doktor Andrzej Gielarowski oraz doktor Józef Maria Ruszar.

Przeglądaj »

14 I 2017 | Seminarium (wykład dr. Andrzeja Gielarowskiego)

Fotorelacja z seminarium, które odbyło się 14 stycznia 2017 roku w Instytucie Myśli Józefa Tischnera.

Wykład wygłosił doktor Andrzej Gielarowski.

Przeglądaj »

15 X 2016 | Seminarium (wykład prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, wykład prof. Wojciecha Ligęzy)

Fotorelacja z seminarium przeprowadzonego 15 października 2016 roku w Instytucie Myśli Józefa Tischnera.

W ramach spotkania wykłady wygłosili: ojciec profesor Jan Andrzej Kłoczowski oraz profesor Wojciech Ligęza.

Przeglądaj »

17 XII 2016 | Seminarium (wykład prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, wykład dr. Andrzeja Gielarowskiego)

Fotorelacja z seminarium przeprowadzonego 17 grudnia 2016 roku.

Wykłady wygłosili: ojciec profesor Jan Andrzej Kłoczowski oraz doktor Andrzej Gielarowski.

Przeglądaj »

22 IV 2017 | Seminarium (wykład prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, wykład dr. Roberta Grzywacza SJ, referat Natalii Habrajskiej)

Fotorelacja z seminarium, które odbyło się w Instytucie Myśli Józefa Tischnera 22 kwietnia 2017 roku.

Prelekcje wygłosili: ojciec profesor Jan Andrzej Kłoczowski, ojciec doktor Robert Grzywacz oraz uczestniczka grantu, Natalia Habrajska.

Przeglądaj »

26 III 2017 | Seminarium (wykład prof. Michała Januszkiewicza, wystąpienia Magdaleny Łopaty, Anny Hajduk i Ewy Goczał)

Fotorelacja z seminarium, jakie odbyło się w Instytucie Myśli Józefa Tischnera 26 marca 2017 roku.

Program spotkania obejmował wykład profesora Michała Januszkiewicza oraz wystąpienia uczestniczek grantu: Magdaleny Łopaty, Anny Hajduk i Ewy Goczał.

Przeglądaj »

27 V 2017 | Seminarium (referat prof. Michała Januszkiewicza, wykład prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP)

Fotorelacja z seminarium przeprowadzonego 27 maja 2017 roku w Instytucie Myśli Józefa Tischnera.

Referat wygłosił profesor Michał Januszkiewicz. Dyskusję wokół referatu poprowadził doktor Józef Maria Ruszar. W części popołudniowej wykładał ojciec profesor Jan Andrzej Kłoczowski.

Przeglądaj »

3 XII 2016 | Seminarium (wykład prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, wykład dr. Adama Workowskiego)

Fotorelacja z seminarium, które odbyło się 3 grudnia 2016 roku w Instytucie Myśli Józefa Tischnera.

Program obejmował wykłady: ojca profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego oraz doktora Adama Workowskiego.

Przeglądaj »

Słońce republiki

Słońce republiki - seria prezentacji mówiących o fascynacji Herberta cywilizacja rzymską, o czym mowa w książce:

Józef Maria Ruszar, Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo JMR Transatlantyk, Kraków 2014

Z recenzji:

Wybór tematyki związanej ze starożytnym Rzymem był odważny i trafny, bo to zagadnienia słabo zbadane, znacznie mniej niż tematy starogreckie. Wybór ten jest wartościowy jeszcze z powodów teoretycznych gdyż lokuje analizowany materiał na pograniczu różnych metod i dyscyplin naukowych, nawet tak rzadko wykorzystywanych przez literaturoznawców jak ekonomia i historia wojskowości.

Prof. dr hab. Krzysztof Dybciak

To, że właściwą część dysertacji rozpoczyna lektura eseju, kończącego się – jak dzieje Rzymu – w chwili najmniej odpowiedniej, uważam za znakomite otwarcie rozważań nad cywilizacją rzymską w twórczości Zbigniewa Herberta. „W Lekcji łaciny – pisze Józef Ruszar – mamy do czynienia z trzema elementami konstrukcyjnymi: wspomnieniem szkolnym, osobistą relacją z podróży oraz przedstawieniem historii wzrostu i upadku Imperium Romanum na przykładzie dziejów rzymskiej Brytanii”. W ten sposób badacz nawiązuje do swojej tezy wyjściowej o micie Rzymu ukształtowanym w dorobku poety przez: szkolne wychowanie (vir uosobiający virtus), recepcję kultury (podróże mentalne i realne) oraz znajomość relacji władza-jednostka i reguł ekonomii. Dopełniając Lekcję łaciny o urywek eseistyczny Przerwana lekcja, autor rozprawy pokaże jak w światopoglądzie Herberta fundamentalizuje się przekonanie o bliskości i nierozłączności tego, co rzymskie, z tym, co rodzime. Tego, co dawne, z tym, co współczesne.

Prof. dr hab. Marian Kisiel

Przeglądaj »