Galerie zdjęć

25 III 2017 | Seminarium (wykład prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, wykład prof. Łukasza Tischnera)

Fotorelacja z seminarium przeprowadzonego 25 marca 2017 roku w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów oraz Instytucie Myśli Józefa Tischnera.

Prelekcje zostały wygłoszone przez ojca profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego oraz profesora Łukasza Tischnera.

W galerii znalazły się też zdjęcia z przerwy obiadowej, spędzonej wspólnie w restauracji Chimera.

Przeglądaj »

26 III 2017 | Seminarium (wykład prof. Michała Januszkiewicza, wystąpienia Magdaleny Łopaty, Anny Hajduk i Ewy Goczał)

Fotorelacja z seminarium, jakie odbyło się w Instytucie Myśli Józefa Tischnera 26 marca 2017 roku.

Program spotkania obejmował wykład profesora Michała Januszkiewicza oraz wystąpienia uczestniczek grantu: Magdaleny Łopaty, Anny Hajduk i Ewy Goczał.

Przeglądaj »

27 V 2017 | Seminarium (referat prof. Michała Januszkiewicza, wykład prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP)

Fotorelacja z seminarium przeprowadzonego 27 maja 2017 roku w Instytucie Myśli Józefa Tischnera.

Referat wygłosił profesor Michał Januszkiewicz. Dyskusję wokół referatu poprowadził doktor Józef Maria Ruszar. W części popołudniowej wykładał ojciec profesor Jan Andrzej Kłoczowski.

Przeglądaj »

28 I 2017 | Seminarium (wykład prof. Michała Januszkiewicza i dr. Adama Workowskiego)

Fotorelacja ze spotkania uczestników grantu Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze XX wieku. Seminarium odbyło się 28 stycznia 2017 roku w Instytucie Myśli Józefa Tischnera.

Wykład poprowadzili prof. Michał Januszkiewicz oraz dr Adam Workowski.

Przeglądaj »

3 XII 2016 | Seminarium (wykład prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, wykład dr. Adama Workowskiego)

Fotorelacja z seminarium, które odbyło się 3 grudnia 2016 roku w Instytucie Myśli Józefa Tischnera.

Program obejmował wykłady: ojca profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego oraz doktora Adama Workowskiego.

Przeglądaj »

8 IV 2017 | Seminarium (wykład prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, referaty dr. Józefa Marii Ruszara oraz dr. Michała Piętniewicza)

Fotorelacja z seminarium, które odbyło się 8 kwietnia 2017 roku w Instytucie Myśli Józefa Tischnera.

Pierwszą część spotkania stanowił wykład prof. dr. hab. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP.  W drugiej części seminarium referaty wygłosili: dr Józef Maria Ruszar oraz dr Michał Piętniewicz.

Przeglądaj »