Galerie zdjęć

1 X 2016 | Seminarium (wykład prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP)

Fotorelacja z pierwszego spotkania w ramach grantu "Obrazy Boga".

Inauguracyjny wykład wygłosił ojciec profesor Jan Andrzej Kłoczowski.

Przeglądaj »

10–13 XI 2016 | Fotorelacja z Warsztatów Herbertowskich, cz. I

Część pierwsza fotorelacji z Warsztatów Herbertowskich, które odbyły się w dniach 10–13 listopada 2016 roku w Instytucie Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

Przeglądaj »

10–13 XI 2016 | Fotorelacja z Warsztatów Herbertowskich, cz. II

Część druga fotorelacji z Warsztatów Herbertowskich, które odbyły się w dniach 10–13 listopada 2016 roku w Instytucie Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

Przeglądaj »

11 III 2017 | Seminarium (wykład dr. Andrzeja Gielarowskiego, wykład dr. Józefa Marii Ruszara)

Fotorelacja z seminarium, które odbyło się 11 marca 2017 roku w Instytucie Myśli Józefa Tischnera.

Wykłady wygłosili: doktor Andrzej Gielarowski oraz doktor Józef Maria Ruszar.

Przeglądaj »

14 I 2017 | Seminarium (wykład dr. Andrzeja Gielarowskiego)

Fotorelacja z seminarium, które odbyło się 14 stycznia 2017 roku w Instytucie Myśli Józefa Tischnera.

Wykład wygłosił doktor Andrzej Gielarowski.

Przeglądaj »

15 X 2016 | Seminarium (wykład prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, wykład prof. Wojciecha Ligęzy)

Fotorelacja z seminarium przeprowadzonego 15 października 2016 roku w Instytucie Myśli Józefa Tischnera.

W ramach spotkania wykłady wygłosili: ojciec profesor Jan Andrzej Kłoczowski oraz profesor Wojciech Ligęza.

Przeglądaj »

16 III 2017 | Herbert w Madrycie

Herbert w Madrycie 2017

Nuevas lecturas de la obra de Zbigniew Herbert (1924–1998)

 

Fotorelacja z międzynarodowego seminarium na Uniwersytecie Complutense w Madrycie, zorganizowanego przez Katedrę Filologii Polskiej we współpracy z Ambasadą RP w Hiszpanii.

Przeglądaj »

17 XII 2016 | Seminarium (wykład prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, wykład dr. Andrzeja Gielarowskiego)

Fotorelacja z seminarium przeprowadzonego 17 grudnia 2016 roku.

Wykłady wygłosili: ojciec profesor Jan Andrzej Kłoczowski oraz doktor Andrzej Gielarowski.

Przeglądaj »

22 IV 2017 | Seminarium (wykład prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, wykład dr. Roberta Grzywacza SJ, referat Natalii Habrajskiej)

Fotorelacja z seminarium, które odbyło się w Instytucie Myśli Józefa Tischnera 22 kwietnia 2017 roku.

Prelekcje wygłosili: ojciec profesor Jan Andrzej Kłoczowski, ojciec doktor Robert Grzywacz oraz uczestniczka grantu, Natalia Habrajska.

Przeglądaj »

25 II 2017 | Seminarium (wykład dr. Adama Workowskiego i prof. Krzysztofa Mecha)

Fotorelacja ze spotkania uczestników projektu Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze XX wieku. Seminarium odbyło się 25 lutego 2017 roku w Instytucie Myśli Józefa Tischnera.

W części pierwszej wykład poprowadził dr Adam Workowski, w części drugiej – prof. Krzysztof Mech.

Przeglądaj »