Książki
Okładka książki Bez rutyny

Wojciech Ligęza

Bez rutyny. O poezji Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta

Kraków 2016

 

Jest to książka, w której dwie – różne przecież wielkości –  stoją tak blisko siebie, że odbiorca powinien zauważyć, co tych dwoje „poetów złotego środka” łączy. 

Czytaj dalej »
Okładka książki Drogi i bezdroża

Jan Andrzej Kłoczowski

Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla humanistów

Kraków 2017

Na książkę składają się artykuły publikowane na łamach różnych pism naukowych lub w monografiach w latach 1970–2014, podejmujące różnorodne kwestie związane z filozoficzną refleksją nad religią.

Czytaj dalej »
Okładka książki Gdy Bóg się waha

Jan Polkowski

Gdy Bóg się waha. Poezje 1977–2017

Kraków 2017

 

Aforyzmy cierpienia, palimpsesty zagłady. Fragmenty poezji, która – ufam głęboko – „nie przeminie, kiedy przeminą jej czasy”.

Jan Błoński, Język właściwie użyty. O poezji Jana Polkowskiego

Czytaj dalej »
Okładka książki Krzesło i zmięta serweta

Radosław Sioma

Krzesło i zmięta serweta. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta

Kraków 2017

Książka jest dowodem na nieustającą fascynację poezją Zbigniewa Herberta. Najsłynniejsze wiersze autora Dlaczego klasycy żyją w ustawicznej lekturze, związanej z rozpoznaniem nowych kontekstów historycznoliterackich i filozoficznych.

Czytaj dalej »
Okładka książki Liryka i fenomenologia

Józef Maria Ruszar, Dorota Siwor (red.)

Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej

Kraków 2016

Niniejszy zbiór szkiców został przedyskutowany podczas corocznych Warsztatów Herbertowskich, które w 2015 roku zostały zatytułowane Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej, ale nie ograniczały się do problematyki obecnej w wierszach tych dwóch poetów.

Czytaj dalej »
Okładka książki Niepewna jasność tekstu

Józef Maria Ruszar (red.)

Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta 1998–2008

Kraków 2009

Książka składa się z czterech części. Pierwsza obejmuje interpretacje pojedynczych wierszy Herberta, druga daje wgląd w recepcję jego twórczości oraz uwikłania intertekstualne, trzecia porusza zagadnienia sacrum i piękna, czwarta wreszcie przypomina, że Herbert to nie tylko wybitny poeta, ale także sprawny dramatopisarz.

Czytaj dalej »
Okładka książki Otwieranie głosu

Mateusz Antoniuk

Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta

Kraków 2009

Oparte na rzetelnych poszukiwaniach archiwalnych, gruntownie przemyślane, potwierdzone przez świetną znajomość literatury polskiej, ujawniające prawdziwy talent autora-interpretatora, ustalenia Mateusza Antoniuka są niezwykle ważne i - co podkreślić należy - obowiązujące dla znawców dzieł Herberta.

Wojciech Ligęza

 

Czytaj dalej »
Okładka książki W mojej epoce już wymieram

Józef Maria Ruszar, Izabela Piskorska-Dobrzeniecka (red.)

W mojej epoce już wymieram. Antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego (1979–2017)

Kraków 2017

Książka ta, przypominając część dotychczasowych komentarzy i oferując nowe, uzupełnia poważną lukę i może służyć jako swoiste kompendium, zawierające recenzje, szkice oraz rozprawy naukowe, w tym teksty interpretacyjne.

Czytaj dalej »
Okładka książki Wytarty profil rzymskich monet

Józef Maria Ruszar

Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat literacki w twórczości Zbigniewa Herberta

Kraków 2016

Pierwsza w Polsce analiza dzieła literackiego pod kątem za­wartości idei ekonomicznych, pisana z pozycji tzw. „twardej ekonomii”, a nie tzw. „antropologii eko­no­mi­cz­nej”. Autor wykorzystuje wie­dzę ekonomiczną do analizy dzieła literackiego, szanując fakt, że Zbigniew Herbert był magistrem ekonomii.

Czytaj dalej »
Okładka książki Zemsta ręki śmiertelnej

Józef Maria Ruszar, Dorota Siwor (red.)

Zemsta ręki śmiertelnej. Interpretacje wierszy poetów XX wieku

Kraków 2017

Tom zawiera interpretacje utworów poetyckich (z dużą przewagą wierszy Zbigniewa Herberta), a także eseje o charakterze komparatystycznym, ukazujące relacje Herberta z innymi polskimi twórcami XX wieku.

Czytaj dalej »
Filtrowanie