Książki
Okładka książki Bez rutyny

Wojciech Ligęza

Bez rutyny. O poezji Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta

Kraków 2016

Jest to książka, w której dwie – różne przecież wielkości –  stoją tak blisko siebie, że odbiorca powinien zauważyć, co tych dwoje „poetów złotego środka” łączy. 

Czytaj dalej »
Okładka książki Drogi i bezdroża

Jan Andrzej Kłoczowski

Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla humanistów

Kraków 2017

Na książkę składają się artykuły publikowane na łamach różnych pism naukowych lub w monografiach w latach 1970–2014, podejmujące różnorodne kwestie związane z filozoficzną refleksją nad religią.

Czytaj dalej »
Okładka książki Gdy Bóg się waha

Aforyzmy cierpienia, palimpsesty zagłady. Fragmenty poezji, która – ufam głęboko – „nie przeminie, kiedy przeminą jej czasy”.

Jan Błoński, Język właściwie użyty. O poezji Jana Polkowskiego

Czytaj dalej »
Okładka książki Krzesło i zmięta serweta

Książka jest dowodem na nieustającą fascynację poezją Zbigniewa Herberta. Najsłynniejsze wiersze autora Dlaczego klasycy żyją w ustawicznej lekturze, związanej z rozpoznaniem nowych kontekstów historycznoliterackich i filozoficznych.

Czytaj dalej »
Okładka książki Liryka i fenomenologia

Liryka i fenomenologia

Czytaj dalej »
Okładka książki Niepewna jasność tekstu

Niepewna jasność tekstu

Czytaj dalej »
Okładka książki Otwieranie głosu

Otwieranie głosu

Czytaj dalej »
Okładka książki W mojej epoce już wymieram

Książka ta, przypominając część dotychczasowych komentarzy i oferując nowe, uzupełnia poważną lukę i może służyć jako swoiste kompendium, zawierające recenzje, szkice oraz rozprawy naukowe, w tym teksty interpretacyjne.

Czytaj dalej »
Okładka książki Wytarty profil rzymskich monet

Józef Maria Ruszar

Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat literacki w twórczości Zbigniewa Herberta

Kraków 2016

Pierwsza w Polsce analiza dzieła literackiego pod kątem za­wartości idei ekonomicznych, pisana z pozycji tzw. „twardej ekonomii”, a nie tzw. „antropologii eko­no­mi­cz­nej”. Autor wykorzystuje wie­dzę ekonomiczną do analizy dzieła literackiego, szanując fakt, że Zbigniew Herbert był magistrem ekonomii.

Czytaj dalej »
Okładka książki Zemsta ręki śmiertelnej

Tom zawiera interpretacje utworów poetyckich (z dużą przewagą wierszy Zbigniewa Herberta), a także eseje o charakterze komparatystycznym, ukazujące relacje Herberta z innymi polskimi twórcami XX wieku.

Czytaj dalej »
Filtrowanie