Mgr Agnieszka Łazicka | Problem religii w filozofii Henryka Elzenberga i twórczości poetyckiej Zbigniewa Herberta | wideo

 

Mgr Agnieszka Łazicka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Problem religii w filozofii Henryka Elzenberga i twórczości poetyckiej Zbigniewa Herberta

Dodano

09.10.2017 21:32:50